e-ISSN: 2300-262X, ISSN: 0137-5075

Author Details

Łabowski, Miikołaj, Acoustics Department, LIAM, Poland