e-ISSN: 2300-262X, ISSN: 0137-5075

Author Details

BUKOWSKI, Roman, Silesian University of Technology, Poland