e-ISSN: 2300-262X, ISSN: 0137-5075

Author Details

KAZYS, Rymantas, Kaunas University of Technology, Lithuania