Archives of Acoustics, 40, 1, pp. 137–144, 2015
10.1515/aoa-2015-0016

The Comprehensive Research of the Road Acoustic Screen with Absorbing and Diffusing Surface

Tadeusz Marek KAMISIŃSKI
Department of Mechanics and Vibroacoustics, AGH University of Science and Technology
Poland

Roman KINASZ
Department of Geomechanics, Civil Engineering and Geotechnic, AGH University of Science and Technology
Poland

Agata SZELĄG
Institute of Structural Mechanics, Cracow University of Technology
Poland

Jarosław RUBACHA
Department of Mechanics and Vibroacoustics, AGH University of Science and Technology
Poland

Adam PILCH
Department of Mechanics and Vibroacoustics, AGH University of Science and Technology
Poland

Artur FLACH
Department of Mechanics and Vibroacoustics, AGH University of Science and Technology
Poland

Katarzyna BARUCH
Department of Mechanics and Vibroacoustics, AGH University of Science and Technology
Poland

The paper presents the new solution to a road acoustic screen consisting of elements which are highly diffusing and simultaneously resistant to weathering, but also characterised by a sound absorption. There is described the comprehensive research of such the road acoustic screen with absorbing and diffusing surface. The study includes screen’s resistance to wind load and snow removal, impact tests and measurements of some acoustic parameters.
Keywords: acoustics, mechanical strength, environmental actions, sound reflection, sound diffusion
Full Text: PDF

References

Cox T. J, D’Antonio P. (2009), Acoustic absorbers and diffuser, Taylor & Francis, London,.

Felis, J., Flach, A., Kamisiński, T. (2012), Testing of a device for positioning measuring microphones in anechoic and reverberation chambers, Archives of Acoustics, 37, 245-250.

Germaniuk K. with Zespół Diagnostyki i Napraw Mostów TM-1 (2013), Badanie wytrzymałości na obciążenia od wiatru i odśnieżania paneli „KINROK – AKUSTIK”, research report.

ISO 17497-1 (2004), Acoustics - Sound-scattering properties of surfaces - Part 1: Measurement of the random-incidence scattering coefficient in a reverberation room.

ISO 17497-2 (2012), Acoustics - Sound-scattering properties of surfaces - Part 2: Measurement of the directional diffusion coefficient in a free field.

Kamisiński, T. (2012), Correction of Acoustics in Historic Opera Theatres with the Use of Schroeder Diffuser, Archives of Acoustics, 37, 349-354.

Kamisiński, T., Brawata, K., Pilch, A., Rubacha, J., Zastawnik, M. (2012), Test Signal Selection for Determining the Sound Scattering Coefficient in a Reverberation Chamber, Archives of Acoustics, 37, 405-409.

Kamisinski T., Flach A., Rubacha J., Pilch A. (2010), Ekran akustyczny z powierzchnią dyfuzyjną, Drogownictwo: czasopismo poświęcone zagadnieniom nauki, techniki i gospodarki drogowej, 65/12, 416–418.

Okręglicki S., Moller D., Kamisiński T. (2008), Panel dyfuzyjno-dźwiękochłonny, industrial design, no 13279.

PN-EN 1793-1 (2001), Drogowe urządzenia przeciwhałasowe. Metoda badania w celu wyznaczenia właściwości akustycznych. Część 1: Właściwa charakterystyka pochłaniania dźwięku.

PN-EN 1793-2 (2001), Drogowe urządzenia przeciwhałasowe. Metoda badania w celu wyznaczenia właściwości akustycznych. Część 2: Właściwa charakterystyka izolacyjności od dźwięków powietrznych.

PN-EN ISO 179-2 (2001), Tworzywa sztuczne - Oznaczanie udarności metodą Charpy'ego - Instrumentalne badanie udarności.

PN-EN ISO 354 (2005), Akustyka - Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej.

PN-EN ISO 10140-2 (2011), Akustyka -- Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część 2: Pomiar izolacyjności od dźwięków powietrznych.

PN-EN 1794-1 (2011), Drogowe urządzenia przeciwhałasowe. Wymagania pozaakustyczne. Część 1: Właściwości mechaniczne i stateczność.

PN-EN 1991-1-4 (2008), Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania wiatru.

PN-ISO 10847 (2002), Akustyka - Wyznaczanie "in situ" skuteczności zewnętrznych ekranów akustycznych wszystkich rodzajów.

Śliwa W., Zimniak J. (2010), Badania i usługi doradcze w zakresie wybranych właściwości mechanicznych paneli akustycznych, research report..
DOI: 10.1515/aoa-2015-0016

Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN)